Kunst av Trudy Wiegand

TRUDY WIEGAND

Jeg har arbeidet som kunstner siden 2005.

Mine store, engasjerende malerier er dristige, eksperimentelle og fulle av energi og befinner seg i krysningspunktet mellom abstrakt og figurativ kunst. De ulike arbeidsmetodene jeg anvender varierer igjennom prosessen. Gesturale, ekspressive arbeidsprosesser hvor store, fysiske bevegelser og malingen flyter, kombineres med et fokus på de minste detaljer hvor jeg bruke de minste pensler. I skjæringspunktet mellom det bevisste og det tilfeldige skapes en særegen dynamikk hvor fargesammensetningen er avgjørende. Jeg liker å velge med ut en fargepalett før jeg starter å male, og deretter arbeide med fargeblandinger og samspillet mellom ulike kulører, nyanser og fargemetninger. Ved hjelp av differensierte teknikker liker jeg å eksperimentere slik at selv de lyseste pasteller fremstår som kraftfulle og materielle. Kontraster mellom det lyse og mørke, mellom det harde og myke skaper en særegen stemning i kunsten. De ulike maleriene bærer på ulike måter med seg mine personlige assosiasjoner og private erfaringer. Ofte finner jeg inspirasjon i tekst, og lar disse som titler på verkene jeg senere arbeider frem.

Jeg er utdannet ved Nydalen Kunstskole i Oslo og Waverley Woollahra Art School i Australia.