Kunst av Annethe Østensen

Annethe Østensen
(f.1960)
Utdannet ved DTK (Det Tverrfagllige Institutt)Oslo Og Norges Markedshøyskole.

Jeg bor og arbeider i Bærum, og har arbeidet som billedkunstner de siste 15 årene. Gjennom disse årene har jeg hatt et
høyt aktivitetsnivå med en rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger.

Jeg maler både med olje og akryl, og strøkene er ofte røffe og eskspressive. I mine malerier vil betrakteren ofte finne elementer som collage, metall, bunnstrukturer, mye bruk av kull og spraymaling. Små tekstblokker eller enkeltord er også typisk for mine arbeider

Jeg har en bred uttrykksform – fra det rolige til det mer ekspressive. Det vises gjennom det sarte, dempede og følelsesmessige, til de mer lekne, fargerike komposisjonene.
.
Aktbildene dveler mellom maleriet og tegningen, og mellom det abstrakte og konkrete uttrykket. Kvinneskikkelsene svever eller hviler mot nærmest abstrakte fargeflater. De trer frem fra, eller glir over i bakgrunnen: som demringer av eksistens. I spenningsfeltet mellom figurenes nærvær og fravær oppstår en slags drømmerisk tilstand. Bildene fremstår med et skjørt og poetisk uttrykk.
Figurene selv trer frem som croquistegninger i kull. Individuelle trekk får liten oppmerksomhet. Jeg velger heller å berøre allmenne stemninger og eksistensielle tilstander gjennom kvinneskikkelsens positurer. Figurene uttrykker alt fra glede og samvær til ensomhet og melankoli, men det er alltid en styrke i de nakne skikkelsenes tilsynekomst.

Min fasinasjon for det urbane kommer til uttrykk i mine ”vegger”. Her henter jeg inspirasjon fra gatekunst, magasiner, oppslagstavler, miljøslitasje og veggstrukturer. Man kan kanskje betegne det som urban appropriasjon, hvor velkjente tegneseriefigurer spiller en rolle. Valget av nettopp disse figurene stammer fra foto jeg tok av en fiskebåt i Tanzania, som var dekorert med gamle Disneyfigurer. Velkjente symboler inngår i en global visuell kultur som påvirker og knytter oss sammen på tvers av landegrenser. Verden blir mindre.