Kunst av Anne Britt Kristiansen

Anne-Britt kristiansen (f.1962) Født og oppvokst i Oslo
Utdannet ved DTK Oslo Interdisciplinary Art Institute/Det tverrfaglige Kunstinstitutt.
Ble i 2014 tildelt arbeidsstipend hos norske Grafikere. Har jobbet som fotograf for The
Gorbachev Foundation Official Photographer World Summit of Nobel Peace Laureates i
Italia og Clowns sans Frontier i Frankrike (Klovner uten grenser). Har stilt ut i England, Italia
og Portugal. Jobber med maleri, foto og grafikk (kobberstikk, streketsning, koldnål og
akvatint)
Som yrkesaktiv og profesjonell billedkunstner er jeg opptatt av verkets kvalitet og at det
åpner opp for ulike tolkninger og assosiasjoner. Jeg er opptatt av å uttrykke de små
magiske, litt rare, tvetydige og eller ubehagelige øyeblikkene i det ordinarie.
Materialene jeg bruker og hvordan disse blir bearbeidet betyr mye for hvordan resultatet blir.
Arbeidene mine er undersøkende omkring de mellommenneskelige relasjoner og hvordan
de påvirker oss.
Når jeg arbeider med akrylmaling arbeider jeg hurtig og intuitivt, noe som skaper dynamikk i
bildet. Her er målet å få det abstrakte til å møte det klassiske på en velfungerende måte. Jeg
ønsker å få motsetningene til å kommunisere sammen i ett og samme maleri.
Maleriene bygges opp av flere lag med akrylmaling med innslag av kulltegning. Lag som
skjuler andre lag. Ting blir malt over, fjernet eller korrigert. Penselstrøk og tekstur varieres,
fargekontraster og figurer blir satt opp mot hverandre for å forsterke en stemning, som rosa
mot raw umber eller rødhette som ulven.
Jeg antyder scener vi kan minnes å ha sett eller opplevd, øyeblikk som kanskje forsvant og
uklare minner. Ved å bruke oppbrutte / utviskede linjer og om stokke rekkefølger finner jeg
en spenning mellom det abstrakte og figurative.
I arbeidsprosessen med olje jobber jeg sakte og reflekterende for å oppnå den intimiteten
jeg ønsker maleriet skal uttrykke. Jeg velger motiver som gir assosiasjoner til nærhet,
samhold og ensomhet. Jeg ønsker å vise en kombinasjon av en virkelighet som er sett,
betrakteren og intimiteten mellom de som blir iakttatt. Utfordringen ligger i
fargesammensetningen, lyset, penselstrøkene og komposisjonen til hvert bilde
Begge teknikker søker å formidle en emosjonell opplevelse